Kehittyvä kylä

MYYTKÖ MAATA UUSILLE ASUKKAILLE?

RAKE-hanke

Rakennuspaikkaselvitysten laadinta kylien asuttamisen edistämiseksi
Kalakukko -alueella. Hanketta vetää Kehittämisyhdistys Kalakukko ry.
Hanke käsittää kyläsuunnitelman tekemisen, kotimaalla-maallemuutto-
palvelu mukaanlukien tonttimarkkinoinnin (www.kotimaalla.info).
Kotimaalla -palvelu on markkinointi-ja
myyntikanavatonteille ja
kiinteistöille. Hankkeen tavoitteena on edistää maallemuuttoa, maaseutuasuttamista ja auttaa siihen liittyvissä ongelmatilanteissa.
Lisäksi hanke selvittää rakennuspaikkoja, tekee maisemasuunnitelmia
ja parantaa asenneilmastoa maan myyntiä suosivammaksi.
Hanke aloitetaan 1.5.2008 ja se päättyy 31.12.2009.
Seuraa kyläyhdistyksen ilmoittelua kokouksista.

Mitä hankkeessa tehdään?

 • Uusien rakennuspaikkojen ja tyhjillään olevien asuinrakennusten selvittäminen myyntiin tai vuokraukseen laitettavaksi
 • Rakennuslupaehtojen täyttymisen tarkastelu kootusti kylän osalta
  kunnan viranomaisten kanssa
 • Maisemanhoitosuositukset kyläympäristön hoitamiseksi
 • Kirjallinen selvitys karttoineen kyläalueen maankäytön tarkastelua
  sekä kylän maisemanhoitoa varten
 • Uudet rakennuspaikat voidaan ilmoittaa myyntiin Kotimaalla-palveluun (www.kotimaalla.info/)

Miten hankkeessa edetään?

 • Maaliskuussa kylän maanomistajille postitetaan kysely,
  jossa selvitetään kiinnostusta uusien rakennuspaikkojen
  ja tyhjillään olevien asuinrakennusten myymiseksi tai vuokraamiseksi, viemäriverkostoon liittymishalukkuutta sekä kylän maisema-arvoja.
 • Kyselyyn voi vastata jokainen kyläläinen. Kyselyä on jaossa
  Tuusjärven koululla viikosta 11 alkaen.
  Ota yhteyttä kylän yhteyshenkilöihin tai Kalakukkoon,
  mikäli kyselyt ovat loppuneet koululta.
 • Hanke-info kyläyhdistyksen vuosikokouksessa 18.3.2009
 • Kevään ja kesän aikana Rake-hankkeen yhteyshenkilöiden päivystys kylällä sekä tarvittaessa maastokatselmuksia maanomistajien kanssa
 • Kyläyhdistyksen järjestämiä maisemanhoitotalkootöitä kevään, kesän ja syksyn aikana (esim. tienvarsien ja yhteisten paikkojen siivoamista)
 • Syksyllä 2009 kyläkohtainen rakennuspaikkaselvitys-raportti valmistuu

TUUSJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA

Tuusjärven – Hiidenlahden alueen kylien kyläsuunnittelutyö käynnistyi 29.4.2008 Tuusjärven koululla pidetyssä ensimmäisessä kehittämisillassa. Tunnelma oli tiivis ja innostunut. 

Kehittämisiltoja on tarkoitus pitää vähintään neljä v. 2008 juhannukseen mennessä. Seuraava sovittu tapaaminen on ti 10.6.2008 klo 18 koululla, jolloin sorvataan kehittämisideoiden pohjalta toimintaohjelma eli miten asetettujen tavoitteiden suunnassa lähdetään käytännössä etenemään.

Kehittämisillat ovat kaikille avoimia ja on erittäin toivottavaa, että mahdollisimman moni pääsisi paikanpäälle kertomaan näkemyksensä kylän tulevaisuudesta ja tuomaan oman kortensa kekoon.

Kehittämisiltojen vetovastuussa on Kalakukko ry:stä Matti Rahunen, Marjo Valtanen ja Martti Hätinen.

Palautetta ja omia kommentteja voit jättää kyläyhdistyksen sihteerille Marika Laukkaselle.

tai vetäjille osoitteeseen matti.rahunen@kalakukkory.fi